Algemene huurvoorwaarden

De verhuur is nominatief: het kan in geen geval worden toegewezen. Het wordt pas effectief, dus definitief, nadat de Directie hiermee akkoord is gegaan, hetgeen blijkt uit de ontvangstbevestiging en de inning van het voorschotbedrag.

De toestemming van de Directie is voorwaardelijk: deze wordt gegeven onder voorbehoud van aanvaarding en strikte naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien in het intern reglement en teruggeroepen, voornamelijk hieronder:

 • De Espace Blue Océan staat open voor alle soorten toeristische verblijven.
 • De toegang en het verblijf op de site worden alleen toegekend aan personen die kunnen aantonen dat zij een vaste verblijfplaats hebben en een geldige verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder dekt voor de duur van hun verblijf.
 • Bedrijfs- of beroepsvoertuigen mogen de site niet betreden.
 • Het in rekening brengen van royalty’s heeft alleen betrekking op de verhuur van grond en andere diensten of diensten die slechts incidenteel met deze verhuur samenhangen.

Het saldo van het verblijf moet 10 dagen voor aankomst betaald worden.

Annulering van verblijf: om redenen buiten haar wil kan de camping een huuraccommodatie annuleren.

In dit geval ontslaat de terugbetaling van de betaalde bedragen, exclusief alle schadevergoedingen en interesten, de camping van elke verantwoordelijkheid wanneer de annulering wordt opgelegd door:

 • Het falen van een leverancier van de camping;
 • Omstandigheden van overmacht;
 • Veiligheid voor vakantiegangers.

Annulering van de reservering: annulering dient schriftelijk te geschieden bij de directie van de camping: er wordt geen restitutie verleend.

In geval van annulering met verzekeringsabonnement is het aan de klant om contact op te nemen met AXELLIANCE, verzekeringspartner van Blue Océan.

Bij het ontbreken van een schriftelijk bericht van de huurder dat hij/zij de aankomstdatum heeft moeten uitstellen, wordt de accommodatie 24 uur na de verwachte aankomstdatum weer beschikbaar gesteld en is betaling van het totaal van de diensten verschuldigd.

Alle huuraccommodaties zijn beschikbaar op aankomstdagen na 15.00 uur buiten het seizoen, 17.00 uur in juli/augustus en moeten voor 10.00 uur de dag van vertrek worden verlaten. Lege staanplaatsen zijn beschikbaar op aankomstdagen na 12 uur.

Alle huurcontracten moeten vergezeld gaan van een borg en administratiekosten.

De dieren moeten getatoeëerd, tegen rabiës ingeënt en aangelijnd worden gehouden:

 • Het gezondheidsdossier moet op de dag van aankomst bij de receptie worden gedeponeerd.
 • Op alle plaatsen en in de accommodatie moeten de hygiënevoorschriften in acht worden genomen.

Elke stacaravan of chalet bevat alle keuken- en tafeluitrusting, beddengoed (behalve lakens en linnengoed) en tuinmeubilair.

De uitrusting van elke stacaravan of chalet is het voorwerp van een gefactureerde inventarislijst die wordt overhandigd aan de huurder die deze bij aankomst moet controleren, eventuele onregelmatigheden moet melden en deze dezelfde dag nog ondertekend moet terugsturen.

Bij aankomst is een borg vereist:

 • € 440 voor stacaravans en chalets;
 • € 20 voor de toegangskaart tot de camping.

Na de inventarisatie van het vertrek en zo nodig na aftrek van eventuele schade en/of gevonden ontbrekende onderdelen, wordt de borgsom binnen 8 dagen teruggestort.

Het schoonmaken van de stacaravan of chalet is voor rekening van de huurder: aan het einde van het verblijf moet de accommodatie in perfecte staat van netheid worden achtergelaten. Anders zal, na een tegenstrijdige inventarisatie, het bedrag dat overeenkomt met het herstel met een minimum van € 90 onmiddellijk opeisbaar zijn en zal dit leiden tot het blokkeren van de borg. Als u graag wil kiezen voor het “schoonmaakpakket”, moet u dit uiterlijk 48 uur voor vertrek laten weten. Dit pakket komt overeen met 1 uur schoonmaak, de extra tijd wordt gefactureerd en verrekend met de borgsom.

De huurprijs is vast en definitief voor de gehele aangegeven duur: in geval van verlate aankomst of vertrek voor het einde van het verblijf, zal de totale verblijfsduur worden gefactureerd. Aankomst en vertrek buiten de openingstijden van de receptie zijn niet toegestaan. De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten (hotel/restaurant) ontstaan door de onmogelijkheid voor de huurder om tijdens deze uren te verschijnen.

In geval van ernstige niet-naleving van het reglement van orde en indien vroegtijdig vertrek noodzakelijk is, blijft het gehele geplande verblijf verschuldigd en verworven.

Bemiddeling in consumentengeschillen: overeenkomstig de bepalingen van de Consumentencode betreffende “het bemiddelingsproces bij consumentengeschillen”, heeft de klant het recht om kosteloos gebruik te maken van de door Espace Blue Océan aangeboden bemiddelingsdienst. De aldus voorgestelde ombudsman voor consumentenrecht is MEDICYS.

Dit bemiddelingsmechanisme kan bereikt worden via:

 • elektronische weg: www.medicys.fr
 • post: MEDICYS – Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice – 73, boulevard de Clichy, 75009 – Paris

De verzamelde informatie is onderworpen aan computerverwerking in het kader van een klantendossier. De ontvanger van deze gegevens is uitsluitend S.A.R.L. DAUGA Frères.

Overeenkomstig de wet “informatique et libertés” van 6 januari 1978, gewijzigd in 2004, heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van informatie over u, die u kunt uitvoeren door contact op te nemen met: info@blue-ocean.fr U kunt zich ook om gerechtvaardigde redenen verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. CNIL-verklaring nr. 1427429 van 4 mei 2010.

In geval van een geschil is alleen de Rechtbank van Koophandel van Dax bevoegd.