Wettelijke bepalingen

Camping Blue Océan Ecolabel gecertificeerd.

De site ww.espaceblueocean.com is de eigendom van de SARL DAUGA Frères.

Elke reproductie of elk gebruik van de inhoud ervan is onderworpen aan voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de SARL DAUGA Frères.

Site redacteur

 • Bedrijfsnaam: SARL DAUGA Frères
 • RCS: RCS DAX 418 836 227 00011
 • Maatschappelijke zetel: Espace Blue Ocean, Camping Municipal, Avenue de la plage, 40440 ONDRES
 • Telefoon: +33 559 45 31 40
 • E-mail: info@blue-ocean.fr
 • Directeur van de publicatie: Patrick DAUGA (Beheerder)

Diensten voor webhosting

 • OVH
 • 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix

Realisatie van de site

Informatie over persoonlijke en nominatieve gegevens

CNIL-verklaring

De huidige site is op 28 juli 2008 bij de Commissie nationale de l’informatique et des libertés gedeclareerd onder 1309137.

Bestemming en gebruik van de gegevens

De persoonlijke en nominatieve gegevens die door ons bedrijf worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd voor het gebruik van de SARL DAUGA Frères en zijn niet het voorwerp van communicatie, overdracht of bekendmaking aan derden. Het doel van de verzamelde informatie is om zo goed mogelijk te reageren op verzoeken van gebruikers van de site.

Recht van toegang, rectificatie en intrekking van persoonsgegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de gegevensbescherming nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, hebt u recht op inzage, rectificatie en verwijdering van alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail (info@blue-ocean.fr) of per post op het volgende adres: Espace Blue Ocean, Camping Municipal, Avenue de la plage, 40440 ONDRES.

Google Analytics – Google Adword

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op zijn servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie ook aan derden verstrekken wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer derden de informatie namens Google verwerken. Google verbindt zich ertoe uw IP-adres niet te koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de vereiste instructies in uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat Google uw persoonlijke gegevens verwerkt op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

Cookies en sessies

Wij kunnen uw browsergegevens gebruiken via cookies die door een partner worden beheerd. De gebruikte gegevens zijn strikt anoniem en worden zuiver statistisch verwerkt. U kunt op maat gemaakte banners zien met producten die vergelijkbaar of complementair zijn aan de reeds bekeken en beschikbare producten op Visiplus SAS-websites. Als u dit type banner niet meer wilt zien verschijnen en/of meer informatie wilt krijgen over dit proces, ga dan naar de volgende adressen:

 • Google : http://www.google.fr/privacy_ads.html
 • NAI : http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

U kunt zich verzetten tegen het opnemen van cookies door uw browser zo in te stellen dat deze niet worden opgeslagen.

Informatie

Ons bedrijf kan niet garanderen dat de verstrekte informatie up-to-date en foutloos is. De inhoud van de site kan dus te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. SARL DAUGA Frères vestigt ook de aandacht van de gebruikers op het feit dat de door de site verstrekte informatie niet contractueel is. De huurovereenkomst en de algemene verkoopvoorwaarden op de site worden ter informatie verstrekt en kunnen niet worden beschouwd als een contractvoorstel. Opgemerkt dient te worden dat alleen het contract in papieren versie, verzonden door de leden van onze dienst “Onthaal”, authentiek is.

Verantwoordelijkheid

Gebruik van de site

La SARL DAUGA Frères kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van onze website en de gevolgen daarvan. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoekers van onze site om zich te beschermen tegen de risico’s die inherent zijn aan het gebruik van computerapparatuur en internetbrowsers.

Hypertext links en websites van derden

Desite http//www.espaceblueocean.com/ kan hypertext links naar websites van derden bevatten. Sommige websites bieden ook informatie en hyperlinks over ons bedrijf. La SARL DAUGA Frères garandeert de inhoud en betrouwbaarheid van websites van derden en hyperlinks op onze website niet.

Auteursrecht, intellectuele eigendom en handelsmerken

Espace Blue Océan is een geregistreerd handelsmerk (INPI), elke reproductie, representatie, gebruik of wijziging, op welke wijze en op welke drager dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de SARL DAUGA Frères, zal onderworpen worden aan gerechtelijke procedures.

Deze site vormt een werk waarvan SARL DAUGA Frères de auteur is in de zin van de artikelen L. 111.1 e. v. van het Wetboek Intellectuele Eigendom. De foto’ s, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, animatiefilmpjes en al dan niet geluid, evenals alle werken geïntegreerd in de site zijn eigendom van SARL DAUGA Frères of derden die SARL DAUGA Frères hebben gemachtigd om deze te gebruiken. De logo’s, pictogrammen en grafische chips die op de site worden weergegeven, zijn beschermd door het auteursrecht en de artikelen L. 511.1 e. v. van de wet op de intellectuele eigendom met betrekking tot de bescherming van geregistreerde modellen. Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, op welke wijze en op welke drager dan ook, van de gehele site of een deel of het geheel van de verschillende werken waaruit de site bestaat, zonder voorafgaande toestemming van SARL DAUGA Frères, is strikt verboden en wordt beschouwd als namaak.

Alle materialen op deze site behoren niet toe aan de SARL DAUGA Frères (foto’s, afbeeldingen, broncodes, logo’s, producten of merken die worden geciteerd,…) zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

Foto credits

 • Camping Blue Océan
 • Office du Tourisme Communautaire du Seignanx (http://www.seignanx-tourisme.com/)
 • Google Inc (www.google.fr)
 • UHINA Rafting (http://www.uhina.fr/)
 • CPIE Seignanx Adour (http://www.cpie-seignanx.com/)
 • Ecole de Surf Ondres Tarnos (http://www.surfingtarnos.com/)
 • Photos libres (http://www.photo-libre.fr/)